Zakres działalności

Projektowanie konstrukcyjne

Oferta naszego Zespołu to przede wszystkim projektowanie wszelakich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Wykonujemy wielowariantowe koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, podejmując się zaprojektowania każdego obiektu, od najprostszych budynków gospodarczych, poprzez domy jedno- i budynki wielorodzinne, po wszelkiego rodzaju obiekty magazynowe, handlowe i usługowe.

Kierowanie budowami

W obszarze nadzoru budowlanego proponujemy Państwu usługi doświadczonego Kierownika Budowy, działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym. Przedstawiciel naszej kadry, jako osoba posiadająca szeroką wiedzę techniczną i znająca od podstaw proces budowlany, zapewni właściwy przebieg prac budowlanych na danym obiekcie, tj: nadzór budowlany, koordynację budowy, prowadzenie dokumentacji. Kierownik budowy jest uprawniony także do występowania o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli uzna to za zasadne pod kątem bezpieczeństwa.

inspektor_nadzoru

Nadzór inwestorski

W ramach kontroli inwestycji zapewniamy pomoc Inspektora Nadzoru z odpowiednimi do sprawowania tej funkcji uprawnieniami. Oddelegowany z Zespołu inspektor odpowiada za nadzór budowlany nad kierownikiem budowy, firmą wykonawczą, itd. Do jego kompetencji należy także kontrola jakości wykonanych prac oraz wykorzystanych materiałów. Ponadto inspektor nadzoru na budowie w profesjonalny sposób zabezpiecza interesy swojego klienta związane z pracami budowlanymi.

inspektor_nadzoru

Doradztwo prawne

W ramach obsługi prawnej nasz Radca pomaga inwestorom, jak i wykonawcom w analizie i przygotowaniu umów budowlanych, co często zapobiega sporom i konfliktom opóźniającym inwestycję. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i wielu innych. Prowadzi bieżącą obsługę firm budowlanych, doradzając np. w zakresie prawa zamówień publicznych, tudzież pośrednicząc w kontaktach z kontrahentami.

Kontrol techniczna

Kontrola techniczna budynków

Właścicielom i zarządcom nieruchomości, objętych obowiązkiem okresowej kontroli stanu technicznego, oferujemy wykonywanie przeglądów okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich. Mając na uwadze dobro zarówno samych obiektów, jak i ich użytkowników, staramy się, aby wykonywane przez nas przeglądy budowlane były przydatnym narzędziem do optymalizowania kosztów eksploatacyjnych oraz do planowania przyszłych remontów i inwestycji.

inspektor_nadzoru

Edycja dokumentacji projektowej

Uwzględniając codzienne potrzeby architektów, projektantów, firm budowlanych i developerów przygotowaliśmy tani system druku dokumentacji projektowej. Stosując wielkoformatowe rozwiązania firmy Océ wydrukujemy, skopiujemy, skompletujemy i zeskanujemy każdą dokumentację projektową CAD.